top of page

PERSONAL DATA PROTECTION LAW (KVKK)

ENGLISH VERSION

 

We process your personal data in accordance with the Personal Data Protection Law No. 6698 ("Law", "KVKK") and relevant legislation, and at the same time, we make every effort to protect your data by taking the technical and administrative measures prescribed by law. With this text, we would like to inform you in detail about the processing processes of your personal data.

 

In this context, UNIPROPASS protects your personal data by taking all necessary technical and administrative measures; Within the framework of the limits stipulated by all legislation regarding the protection of personal data, especially the Constitution of the Republic of Turkey, the international agreements to which our country is a party and the KVKK, in Article 4 of the KVKK;

 

Complying with the law and the rules of honesty,

Being accurate and up to date when necessary,

Processing for specific, clear and legitimate purposes,

Being relevant, limited and proportionate to the processing purposes,

They will be processed in accordance with the principles of retention for the period stipulated in the relevant legislation or required for the purpose for which they are processed.

 

PURPOSES OF PROCESSING YOUR PERSONAL DATA

 

UNIPROPASS will use Personal Information for the following purposes with the permission of the users, in no case will it be used for purposes other than the intended purpose.

 

-Receive your orders

-To present our products and services

-Making your payments

-To contact you for marketing purposes about your orders, products and services

-Update your information

-To manage and maintain your membership, to recommend products and services that may be of interest to you

-To enable third parties to perform technical, logistical and other similar functions on our behalf send posts

-Sending newsletters or making notifications by e-mail

 

 

 

1. To be processed through the “Sign Up” tab within the scope of your www.unipropass.com website membership;

 

Considered in the identity data category;

 

-your name and surname, ensuring your distinctiveness in the membership system of the Unipropass website and mobile applications, and obtaining your consent in accordance with the law if you approve of sending commercial electronic messages to you,

 

Considered in the communication data category;

 

-your e-mail address, to prevent multiple registrations with the same e-mail address in the Unipropass website and mobile applications membership system, to be able to contact you if it is necessary to communicate with you on issues related to the website and mobile applications membership system, to verify the membership made, To inform you about the services and products offered, to send advertising and promotional content via e-mail if you approve of sending commercial electronic messages to you,

 

Evaluated in the process security data category;

 

-your password, to complete your membership, to ensure the security of your membership.

 

 

METHOD AND LEGAL REASON FOR COLLECTING YOUR PERSONAL DATA

 

Your personal data; by fully automatic/non-automatic means,

The information you shared when registering for the Unipropass website and mobile applications membership system,

The information you add to the 'My Account Information' and 'My Address Information' pages of your Unipropass website and mobile applications membership account,

Comments you made in the 'Write Comments' tab regarding the products offered through the Unipropass website and mobile applications,

 

It is collected through cookies actively used on the Unipropass website and mobile applications. Your personal data, whose processing purposes and methods of collection are presented to you above, are specified in Article 5 of the KVKK;

It is necessary to process your personal data because it is directly related to the establishment or execution of the Membership Agreement,

It is mandatory to process personal data in order for Unipropass to fulfill its legal obligations,

Provided that your fundamental rights and freedoms are not harmed, Unipropass may process your personal data based on the legal grounds that it is necessary to process it for its legitimate interests.

 

TRANSFER OF YOUR PERSONAL DATA

 

Your personal data;

 

Lawyers, auditors, tax consultants and other third parties from whom we receive consultancy and services; To be able to carry out our business processes in accordance with the law and our legitimate interests, to exercise our right to defense in a possible judicial process,

To your attorneys and representatives authorized by you; To be able to fulfill our legal obligations,

Regulatory and supervisory authorities, other official institutions such as courts and enforcement offices, and other public institutions or organizations authorized to request your personal data; To be able to fulfill our legal obligations,

Personal data may be transferred domestically and abroad within the framework of the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 8 and 9 of the KVKK, in order to improve our services to our business partners and performance assistants from whom we receive service, and to improve infrastructure and security processes.

Again, if you become a Member, your personal data will be processed domestically, including Unipropass's program partners, service providers, suppliers and Unipropass companies and subsidiaries, and third parties/organizations determined by them, for the effective processing of your Membership within the scope of this membership, within the scope of the above-mentioned processing purposes. and may be transferred to third parties abroad. Personal data collected within the scope of your membership will be deleted, destroyed or anonymized upon the Member's request or by Unipropass ex officio, without prejudice to the periods stipulated by the relevant legislation, after the membership is terminated by the Member himself or Unipropass.

TÜRKÇE METİN

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

 

Unipropass (“Veri sorumlusu”, “Serdar Simonyan”) olarak;

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”, “KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında sizleri detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.

 

Bu kapsamda, UNIPROPASS, gerekli olan tüm teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4. maddesinde yer alan;

 

•                   Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

•                   Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

•                   Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

•                   İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

•                   İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

UNIPROPASS kullanıcıların izniyle Kişisel Bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanacaktır, hiçbir durumda öngörülen amacın dışında kullanmayacaktır. 

•                   Siparişlerinizi almak

•                   Ürün ve hizmetlerimizi sunmak

•                   Ödemelerinizi gerçekleştirmek

•                   Siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek

•                   Bilgilerinizi güncellemek

•                   Üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, İlginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek

•                   3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak

•                   Yayınlar göndermek

•                   Elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak

•                   Sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak

•                   Yeni içerikler hakkında bilgi vermek.

1. www.unipropass.com internet sitesi üyeliğiniz kapsamında “Üye Ol” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan; 

•                   Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde onayınızın hukuka uygun olarak alınabilmesi,

•                   İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen;  e-posta adresiniz, Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üyelik sisteminde aynı e-posta adresi ile birden fazla kayıt yapılabilmesinin önüne geçilebilmesi,  internet sitesi ve mobil uygulamaları üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili sizi bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi,

•                   İşlem güvenliği verisi kategorisinde değerlendirilen; parolanız, üyeliğinizin tamamlanabilmesi, üyeliğinizin güvenliğinin sağlanabilmesi,

 

2. Unipropass internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanız ardından “Hesabım” sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

 

•                   Kimlik verisi kategorisinde değerlendirilen; ad ve soyadınız, unipropass internet sitesi ve mobil uygulamalarının üyelik sisteminde ayırt edilebilirliğinizin sağlanabilmesi ile üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde size hitap edilebilmesi,

•                   İletişim verisi kategorisinde değerlendirilen; telefonunuz, ,sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili size bilgilendirmenin sağlanabilmesi, üyeliğiniz, talepleriniz ve şikâyetleriniz ile ilgili konularda sizinle iletişime geçilmesinin gerekmesi halinde sizinle iletişime geçilmesi,

•                   Diğer bilgiler kategorisinde değerlendirilen; favori listeniz ve alarm listeniz, ilgi ve beğenilerinize yönelik olarak tarafınıza yapılacak olan reklamcılık faaliyetleri kapsamında profilleme yapılabilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi, aktivasyon kodu ile alınan kitaplar için, aktivasyon kodunun sitede ve mobil uygulamalarında aktifleştirilmesi ile kitabı satın alan ile eşleştirerek saklanan kod bilgisi ve kitap üzerinden yapılması gereken talimatları gerçekleştirenlerin sonuçları ve bu sonuçlar üzerinden analiz yapılması sağlanacak bilgiler, kitap alınması halinde kullanılan kredi kartı ve hesap bilgileri gibi mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetler ile ilgili satış süreci ve muhasebeleştirilmesi için;

Üye’liğinizi kayıt altına almak ve sizi diğer Üyelerden ayırmak adına; ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, doğum tarihi, şehir, eğitim durumu;

3. Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden üyelik sürecinizi tamamlayıp üye olmanızın ardından sitede ve mobil uygulamalarda sunulan ürünlere ilişkin ‘Yorum Yaz’ sekmesi aracılığıyla işlenecek olan;

•                   Müşteri işlem verisi kategorisinde değerlendirilen; yorumlarınız, sunduğumuz ürünlere ilişkin ilgi ve beğenilerinizin değerlendirilebilmesi, şikâyet, talep ve önerilerinizin kaydedilmesi, şikâyetlerinizin giderilmesi, talep ve önerilerinizin ilgili birimlere aktarılması, sizinle iletişime geçerek ilgili geri dönüşlerin sağlanması; iade işleminin ürünün ayıplı olması sebebiyle gerçekleşmesi halinde tutanağa eklenecek ayıplı ürünün fotoğrafları ispat külfeti amaçları ile işlenecektir.

Facebook, instagram, twitter girişi yapmanız halinde, görülen adınız ve soyadınız Facebook girişiniz için kullanılacak olup; elektronik posta adresiniz tarafımızla, üyelik girişi yapılması amacıyla paylaşılacaktır. Facebook, instagram, twitter profilinizden diğer verileriniz, tarafımızla paylaşılmayacaktır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; tamamen otomatik olan / olmayan yollarla, 

•                   Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üyelik sistemine kaydolurken paylaştığınız bilgiler,

•                   Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üyelik hesabınızın ‘Hesap Bilgilerim’ ve ‘Adres Bilgilerim‘ sayfalarına eklediğiniz bilgiler,

•                   Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden sunulan ürünler ile ilgili ‘Yorumlar Yaz’ sekmesinde belirttiğiniz yorumlar,

 

Unipropass internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinde aktif olarak kullanılan çerezler aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda işlenme amaçları ve elde edilme yöntemleri tarafınıza sunulan kişisel verileriniz, KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen; 

•                   Üyelik Sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

•                   Unipropass’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması,

•                   Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Unipropass meşru menfaatleri için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.
 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz;

•                   Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

•                   Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

•                   Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,

•                   Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve yurt dışına aktarılabilecektir. 

•                   Yine, kişisel verileriniz, Üye olmanız halinde bu üyelik kapsamında yukarıda belirtilen işlenme amaçları dahilinde Üyeliğinizin etkin bir şekilde işlemesi için Unipropass’in program ortakları, hizmet sağlayıcıları, tedarikçileri ile Unipropass şirket ve iştirakleri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar da dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilir. Üyeliğiniz kapsamında toplanan kişisel veriler, Üyeliğin Üyenin kendisi veya Unipropass tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla Üyenin talebi veya Unipropass tarafından re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 c.  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 f.  KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 g.(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.     

 Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz. Bize kişisel verilerinizin korunmasına dair talep ve şikayetlerinizi iletebilmek için web sitemizde bulunan ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu‘nu kullanabilirsiniz.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Unipropass sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

bottom of page